poppedijn vzw ondersteunt volgende "goed doel" :

Van de verkoop van ieder product gaat er een gedeelte rechtstreeks naar ONDeRSTAANDE organisatie :

BEDANKING VAN HET kINDERKANKERFONDS :