poppedijn vzw ondersteunt volgende "goed doel" :

Van de verkoop van ieder product gaat er een gedeelte rechtstreeks naar ONDeRSTAANDE organisatie :

BEDANKING PER MAIL VAN HET kINDERKANKERFONDS :

1-4-2020                                                                                                                               JouwWeb Webmail

 

Re: staat van steun voor het KinderKankerFonds over de maand maart 2020

Onderwerp : Re: staat van steun voor het KinderKankerFonds over de maand maart 2020

Afzender : Info <info@kinderkankerfonds.be>

Ontvanger : info@poppedijn.be <info@poppedijn.be>

Datum 2020-04-01 10:26

 

Beste,

 

Wij hebben de mooie bijdrage naar aanleiding van de tombola jedens de Kaasavond goed ontvangen.

Wij willen jullie hierbij ook danken voor het blijvend vertrouwen in onze vereniging.

 

Met oprechte dank en vriendelijke groeten,

Jolien Scherpereel

vzw Kinderkankerfonds

secretariaat: Campus UZ Gent, Corneel Heymanslaan 10 (ingang 81)

tel: 09 332 24 33 (fax: 09 332 38 79)

m.z. Willem Van Nassaustraat 4, 9000 Gent

www.kinderkankerfonds.be

 

 

 

 

 

Van: info@poppedijn.be <info@poppedijn.be>

Verzonden: woensdag 1 april 2020 8:14

Aan: Info <info@kinderkankerfonds.be>

Onderwerp: staat van steun voor het KinderKankerFonds over de maand maart 2020

 

Beste,

 

In bijlage vindt u een overzicht van de bedragen van de maand maart 2020,

die wij u zullen overmaken voor de steun aan uw organisatie,

volgens onze getekende samenwerkingsovereenkomst dd. 01/06/2019.

 

U zal opmerken dat wij op onze Kaas-Avond een tombola georganiseerd

hebben, waarbij het volledige bedrag van de verkoop van 375 lotjes aan

het KinderKankerFonds wordt geschonken.

 

Tijdelijk worden er geen evenementen meer gepland, totdat er terug

duidelijkheid is omtrent de exacte datum van de opheffing van de

maatregelen tegen het corona-virus.

 

Het bedrag voor de maand maart 2020 zal overgemaakt worden op uw

bankrekeningnummer BE 31 7370 1124 3555.

 

Met vriendelijke groeten,

Poppedijn VZW

Brigitte Deschryver,

Voorzitter