poppedijn vzw ondersteunt volgende "goed doel" :

Van de verkoop van ieder product gaat er een gedeelte rechtstreeks naar ONDeRSTAANDE organisatie :

BEDANKING PER MAIL VAN HET kINDERKANKERFONDS :

 

Onderwerp:Re: staat van steun voor het KinderKankerFonds over de maand april 2020

Datum : 2020-05-04    14:59

Berichtinhoud :

Beste,

 

Bedankt voor de mooie blijvende steun!    We hebben de bijdrage goed ontvangen.

 

Met dank en vriendelijke groeten,

 

Jolien Scherpereel

vzw Kinderkankerfonds

secretariaat: Campus UZ Gent, Corneel Heymanslaan 10 (ingang 81)

tel: 09 332 24 33 (fax: 09 332 38 79)

m.z. Willem Van Nassaustraat 4, 9000 Gent

www.kinderkankerfonds.be

1-4-2020                                                                                                                               JouwWeb Webmail

 

Re: staat van steun voor het KinderKankerFonds over de maand maart 2020

Onderwerp : Re: staat van steun voor het KinderKankerFonds over de maand maart 2020

Afzender : Info <info@kinderkankerfonds.be>

Ontvanger : info@poppedijn.be <info@poppedijn.be>

Datum 2020-04-01 10:26

 

Beste,

 

Wij hebben de mooie bijdrage naar aanleiding van de tombola jedens de Kaasavond goed ontvangen.

Wij willen jullie hierbij ook danken voor het blijvend vertrouwen in onze vereniging.

 

Met oprechte dank en vriendelijke groeten,

Jolien Scherpereel

vzw Kinderkankerfonds

secretariaat: Campus UZ Gent, Corneel Heymanslaan 10 (ingang 81)

tel: 09 332 24 33 (fax: 09 332 38 79)

m.z. Willem Van Nassaustraat 4, 9000 Gent

www.kinderkankerfonds.be