poppedijn vzw ondersteunt volgende "goed doel" :

Van de verkoop van ieder product gaat er een gedeelte rechtstreeks naar ONDeRSTAANDE organisatie :

BEDANKING PER MAIL VAN HET kINDERKANKERFONDS :

RE: staat van steun voor het KinderKankerFonds over de maand januari 2021

Afzender : Lydia Van Bogaert <lydia.van.bogaert@kinderkankerfonds.be>
Ontvanger : <info@poppedijn.be>
Datum : 2021-02-02 10:31

 

 

Beste mevrouw Deschryver

 

Bedankt voor de mooie steun terug.

 

Met vriendelijke groeten

 

Lydia Van Bogaert

vzw Kinderkankerfonds 
Aanwezig van dinsdag tot en met donderdag.

Sint-Pietersaalststraat 161, 9000 Gent

Algemeen n°: +32 (0)9/430.01.10

Rechtstreeks n°: +32 (0)9/430.01.14

www.kinderkankerfonds.be